Asker og Bærum Afasiforening

Trenger du noen å snakke med?

Er du rammet av afasi? Av andre ervervede kommunikasjonsvansker?

Er du pårørende?

Ønsker du å snakke med noen?

Ønsker du informasjon?

Ønsker du sosial fellesskap med likemenn?

Ta gjerne kontakt:

Sissel Heibek (logoped, styreleder)             Mobil: 466 73 938      E-post: post@dialoglogopedsenter.no

Stine Marie Lilland (logoped, styreleder)  Mobil: 466 76 603      E-post: post@dialoglogopedsenter.no

Hanne Pedersen (pårørende, likemann)    Mobil: 975 78 785      E-post: hannepf@online.no