Asker og Bærum Afasiforening

Årsmøte avlyses!

Til alle medlemmer,

Årsmøte mandag 16. mars avlyses. Dette skyldes Corona-virus tiltak og er i samsvar med Afasiforbundet.

Nytt årsmøte settes opp når dette er helsefaglig forsvarlig.

Styret fungerer som før inntil dette.

Vi beklager ulempen og håper at alle holder seg friske!

 

Velkommen til Årsmøte 2020 – Mandag, 16. mars

Velkommen til alle medlemmer og interesserte:

Dato: Mandag, 16. mars 2020

Tid: 18.30 – ca. 21.00

Sted: Kolsås seniorsenter, Brynsveien 136, Kolsås (rett ved Kolsås T-bane stasjon og bussholdeplass)

 Program:
Vi starter med kaffe og noe å bite i.

Dagsorden:

  1. Konstituering:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av møteleder og referent

Valg av 2 medlemmer til å underskrive referat

  1. Styrets årsberetning (vedlagt)
  2. Regnskap 2019 og budsjett 2020 (deles ut på møtet)
  3. Valg:

 

Vi ønsker flere medlemmer til styret. Det er ingen stor jobb og du vil møte et godt sosialt miljø. Er det noe for deg, ta gjerne kontakt med Stig Berdal (92600288), Hanne Pedersen (97578785) eller si fra på årsmøte.

Loddsalg og quiz – ta gjerne med en liten gevinst.

 VEL MØTT

På vegne av styret Hanne  Pedersen (975 78 785)  og Melanie Kirmess (95129142)

 

Vedlagt: Innkalling til årsmøtemøte 2020 i Asker og Bærum afasiforening

Nye styreledere i Asker og Bærum Afasiforening

På årsmøte 12.mars 2019 ble det valgt to nye styreledere:

Sissel Heibek og Stine Marie Lilland.

Fra venstre: Sissel Heibek og Stine Marie Lilland

Stine Marie er utdannet spesialpedagog og logoped ved Universitet i Oslo. Sissel er også utdannet spesialpedagog og logoped ved Universitet i Oslo. I tillegg er hun utdannet operasanger ved Operahögskolen i Stockholm.

Begge har en særinteresse for afasi innen det logopediske fagfeltet. Sammen driver de Dialog Logopedsenter i Asker. 

De kan kontaktes på felles e-post: post@dialoglogopedsenter.no eller på telefon: Stine Marie Lilland (466 76 603) og Sissel Heibek (466 73 938).

Vi ønsker dem hjertelig velkommen og lykke til med styrevervet.

Samtidig ønsker vi å takke Greta Fredriksen og Marit Kaarbøe for deres mangeårige innsats som styreledere for Asker og Bærum Afasiforening.

Tusen takk til dere med en visuell blomst. 

 

 

 

 

Styremedlemmene som fortsetter er Betty Lefdal, Aud Brøtmet og Hanne Pedersen. Varamedlemmene er Elisabeth Bergland, Melanie Kirmess og Stig Berdal.

Temadag «Om å møte hverdagen – og seg selv»

Vestre Viken inviterer til temadag for slagrammede og pårørende. Tema: «Om å møte hverdagen – og seg selv» ved Grete Fjellgaard.

Dato: mandag 11. mars 2019, klokken 11.30 -14.30
Sted: Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus Besøksadresse: Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum

Hva skjer når kroppen ikke lenger virker som før og hverdagen oppleves som ganske kjip? Hva når «hode» og «hjerte» heller ikke oppfører seg som tidligere?

Av temaer som blir berørt kan nevnes tilhørighet, sorg, tanker, følelser, forholdet til egen kropp og identitet, hvem er jeg nå? Hvordan ivareta psykisk helse når fysisk sykdom rammer?

Grete Fjellgaard har bred erfaring med endringsarbeid både som spesialpedagog, pedagogisk veileder og familieterapeut. I kombinasjon med egen langvarig sykehistorie, gir dette henne en solid erfaringskompetanse som kan bidra til økt bevisstgjøring rundt egen situasjon og hvordan møte og stå i en hverdag full av uønsket endring.

Det blir servert rundstykker, kaffe og te fra klokken 11.30.

Påmelding: Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus Telefon: 67 80 93 14 E-post: Lms.bs@vestreviken.no

Les mer her: Temadag hjerneslag 11.03.19

Pårørendesamling lørdag 30. mars 2019

Afasiforeningen for Oslo og omegn arrangerer pårørendesamling, lørdag 30. mars 2019, klokken 10.30-16.30 på Scandic Holberg Hotell, Holbergs plass 1, Oslo sentrum.

Tilbudet er gratis, og hotellets nydelige lunsjbuffét er inkludert.

Ta kontakt med Ellen Borge om du er interessert i kurset på telefon (905 70 541) eller epost: elleborge@gmail.com. Det er fortsatt mulig å melde seg på!

Les mer her: https://oslo.afasi.no/2019/01/29/parorendesamling-lordag-30-mars/

Innkalling til årsmøte, tirsdag 12.mars 2019

Asker og Bærum afasiforening inviterer herved alle medlemmer til årsmøte.

Dato: Tirsdag 12. mars 2019, kl. 18.30 – 21.00
Sted: Granly Dagsenter, Bjerkeallèen 23, Høvik

Vi starter med kaffe og noe å bite i.
Dagsorden:

  1. Konstituering:
    Godkjenning av innkalling og dagsorden
    Valg av møteleder og referent
    Valg av 2 medlemmer til å underskrive referat
  2. Styrets årsberetning (vedlagt)
  3. Regnskap 2018 og budsjett 2019 (deles ut på møtet)
  4. Valg:

Vi ønsker flere medlemmer til styret. Det er ingen stor jobb og du vil møte et godt sosialt miljø. Er det noe for deg, ta gjerne kontakt med Stig Berdal (92600288), Elisabeth Bergland (92345765) eller si fra på årsmøte.

Loddsalg – ta gjerne med en liten gevinst.

VEL MØTT
På vegne av styret
Marit Kaarbøe (907 71 846) og Melanie Kirmess (951 29 142)

Innkalling til årsmøtemøte 2019 i Asker og Bærum afasiforening

Kurs for personer med afasi og deres partnere.

Statped arrangerer kurs for personer med afasi og deres partnere. Kurset vil ta opp temaer som er aktuelle når en i parforholdet har fått afasi.

Kurset går over fire onsdager kl. 17.30-19.00 på Statped Sørøst i Gamle Hovsetervei, Oslo. Søknadsfristen er 1. mars og første kurskveld 20. mars.

Les mer om hvordan du søker på Statpeds nettsider:

https://kurs.statped.no/EventDetails.aspx?EventID=3303

Kontaktinformasjon
Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Ingvild Winsnes på telefon 902 52 673 eller på epost: ingvild.elisabeth.winsnes@statped.no

Noen som vet noe om hva du opplever? – Snakk med Asker og Bærums egne likepersoner

Afasiforbundet i Norge har i flere år jobbet for likepersonsarbeidet. En likeperson er en person som enten selv har afasi eller er nær pårørende til en person med afasi. Det vil si- det er mennesker som vet hva det betyr å leve med afasi – på gode og mindre gode dager.

Likepersoner i afasiforeningen har gjennomført kursing. De er derfor ekstra godt forberedt til å prate med deg eller møte deg – om du er ny afasirammet eller har levd med det en stund. Eller prate med deg som er pårørende. De kan lytte, dele erfaringer og gi tips om hvor man kan finne mer informasjon.

Asker og Bærum afasiforening er glad for at vi nå har våre egne likepersoner:

Hanne Pedersen og Greta Fredriksen.

Begge to er pårørende til sine ektefeller med afasi og har mangeårig erfaring.

Ta gjerne kontakt med dem for en prat

Hanne (til venstre i bildet) telefon: 97 57 87 85

Greta (til høyre i bildet) telefon: 909 67 929.

Invitasjon til temadag -NB: Ny dato: 4. desember 2018

Dato: Tirsdag 4. desember 2018 kl. 11.30 -14.30
Tema: «Kosthold og sunn livsstil etter hjerneslag»

Sted:
Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus
Besøksadresse: Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum
Det blir servert rundstykker, kaffe og te fra kl. 11.30.

Gode levevaner er vesentlig både for å forebygge hjerneslag og for å ha et godt liv
med sykdom.

På temadagen får du vite mer om ernæring, mat og helse av
klinisk ernæringsfysiolog som til daglig jobber ved Bærum sykehus.

Du vil også få vite hvilke frisklivstilbud som finnes i Asker og Bærum kommune.

Påmelding:
Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no

 

Hele invitasjonen finner du her temadag hjerneslag 04.12. 18 .

Velkommen!