Asker og Bærum Afasiforening

Nye styreledere i Asker og Bærum Afasiforening

På årsmøte 12.mars 2019 ble det valgt to nye styreledere:

Sissel Heibek og Stine Marie Lilland.

Fra venstre: Sissel Heibek og Stine Marie Lilland

Stine Marie er utdannet spesialpedagog og logoped ved Universitet i Oslo. Sissel er også utdannet spesialpedagog og logoped ved Universitet i Oslo. I tillegg er hun utdannet operasanger ved Operahögskolen i Stockholm.

Begge har en særinteresse for afasi innen det logopediske fagfeltet. Sammen driver de Dialog Logopedsenter i Asker. 

De kan kontaktes på felles e-post: post@dialoglogopedsenter.no eller på telefon: Stine Marie Lilland (466 76 603) og Sissel Heibek (466 73 938).

Vi ønsker dem hjertelig velkommen og lykke til med styrevervet.

Samtidig ønsker vi å takke Greta Fredriksen og Marit Kaarbøe for deres mangeårige innsats som styreledere for Asker og Bærum Afasiforening.

Tusen takk til dere med en visuell blomst. 

 

 

 

 

Styremedlemmene som fortsetter er Betty Lefdal, Aud Brøtmet og Hanne Pedersen. Varamedlemmene er Elisabeth Bergland, Melanie Kirmess og Stig Berdal.

Legg igjen en kommentar