Asker og Bærum Afasiforening

Innkalling til årsmøte, tirsdag 12.mars 2019

Asker og Bærum afasiforening inviterer herved alle medlemmer til årsmøte.

Dato: Tirsdag 12. mars 2019, kl. 18.30 – 21.00
Sted: Granly Dagsenter, Bjerkeallèen 23, Høvik

Vi starter med kaffe og noe å bite i.
Dagsorden:

  1. Konstituering:
    Godkjenning av innkalling og dagsorden
    Valg av møteleder og referent
    Valg av 2 medlemmer til å underskrive referat
  2. Styrets årsberetning (vedlagt)
  3. Regnskap 2018 og budsjett 2019 (deles ut på møtet)
  4. Valg:

Vi ønsker flere medlemmer til styret. Det er ingen stor jobb og du vil møte et godt sosialt miljø. Er det noe for deg, ta gjerne kontakt med Stig Berdal (92600288), Elisabeth Bergland (92345765) eller si fra på årsmøte.

Loddsalg – ta gjerne med en liten gevinst.

VEL MØTT
På vegne av styret
Marit Kaarbøe (907 71 846) og Melanie Kirmess (951 29 142)

Innkalling til årsmøtemøte 2019 i Asker og Bærum afasiforening

Legg igjen en kommentar