Asker og Bærum Afasiforening

Temakveld – Samliv og seksualitet etter hjerneslag

Lærings – og mestringssenteret ved Bærum sykehus inviterer i samarbeid med Landsforeningen for slagrammede, Asker og Bærum kommune til

Temakveld for slagrammede og pårørende

Tema «Samliv og seksualitet etter hjerneslag»
Mandag 15. oktober kl. 18.00 -20.00
Bærum sykehus

Hjerneslag kan føre til endringer i mange ulike funksjoner og roller. Mest
oppmerksomhet finnes rundt lammelser, språkvansker og psykiske
utfordringer. Endringer i samlivet, intimitet, nærhet, og relasjoner til
andre mennesker er temaer som får mindre oppmerksomhet.

På temakvelden ønsker vi å rette fokus på samliv og seksualitet etter
hjerneslaget. Det er psykolog Hilde Bergersen fra Sunnaas sykehus som
skal være foredragsholder den kvelden.

Mer informasjon finner du her: Temakveld for slagrammende – Samliv

 Påmelding: Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: Lms.bs@vestreviken.no

print

Legg igjen en kommentar