Asker og Bærum Afasiforening

Trenger du noen å snakke med?

Er du rammet av afasi? Av andre ervervede kommunikasjonsvansker?

Er du pårørende?

Ønsker du å snakke med noen?

Ønsker du informasjon?

Ønsker du sosiale fellesskap med likemenn?

Ta gjerne kontakt:

Marit Kaarbøe (pensjonert logoped) Mobil: 907 71 846      E-post: marit.norveig@gmail.com

Greta Fredriksen (pårørende)             Mobil: 909 67 929     E-post: gretafre@online.no

Hanne Pedersen (pårørende)              Mobil: 975 78 785      E-post: hannepf@online.no

Stig Berdal (logoped)                            Mobil: 926 00 288     E-post: stigberdal@hotmail.com

Legg igjen en kommentar

Trenger du noen å snakke med?

Er du rammet av afasi? Av andre ervervede kommunikasjonsvansker?

Er du pårørende?

Ønsker du å snakke med noen?

Ønsker du informasjon?

Ønsker du sosial fellesskap med likemenn?

Ta gjerne kontakt:

Sissel Heibek (logoped, styreleder)             Mobil: 466 73 938      E-post: post@dialoglogopedsenter.no

Stine Marie Lilland (logoped, styreleder)  Mobil: 466 76 603      E-post: post@dialoglogopedsenter.no

Hanne Pedersen (pårørende, likemann)    Mobil: 975 78 785      E-post: hannepf@online.no